Hjem

CKALUNDBORG

CKALUNDBORG

er hjemmeside for den Konservative vælgerforening i Kalundborg. Vi er den lokale afdeling af DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI og varetger de lokale tiltag. Hvis du vil vide mere om DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI skal du klikke på boksen herunder:

5. juni 2019 er der valg til Folketinget. Kalundborg-Odsherred kredsens konservative kandidat er: Jeper Wienmann. Hansen.


Den 4. oktober havde vælgerforeningerne i Kalundborg og Odsherred indkaldt til opstillingsmøde i Hørve. Her blev jeg valgt som opstillingskredsens kandidat til det kommende folketingsvalg. Det er med stor glæde og stolthed jeg tager imod tilliden og nu vil gå i gang med arbejdet for at sikre Det Konservative Folkeparti det bedst mulige resultat, når valget kommer senest i juni måned næste år.

Jeg er 52 år og bosiddende i Høng siden 1998 - er gift og har 3 børn.

I det daglige arbejder jeg i det private erhvervsliv, hvor jeg har en bred kontaktflade til mange forskellige virksomheder og mennesker i både ind- og udland. Det er også derfor, jeg interesserer mig specielt for vores danske virksomheders muligheder for at udvikle sig sundt, så de fortsat kan skabe det økonomiske grundlag for vores velfærdssamfund.

Siden 2009 har jeg været aktivt medlem af Det Konservative Folkeparti og har været opstillet som kandidat ved kommunalvalget i flere omgange samt været en del af bestyrelsen i Kalunborg Vælgerforening. I perioden 2010-2015 var jeg medlem af bestyrelsen for Høng Privatskole og senest blev jeg valgt til menighedsrådet for Finderup sogn ved menighedsrådsvalget 2016.

Jeg mener at kunne sige, at jeg besidder en del livserfaring og ikke mindst erhvervserfaring, hvilket ofte efterlyses blandt kritikere af medlemssammensætning i Folketinget i dag.

Hvad er det så, jeg konkret vil arbejde for? Egentlig kan de sammenfattes i få ord: Et bæredygtigt velfærdssamfund med tryghed og muligheder for alle.

Bæredygtighed skal først og fremmest ses i forhold til en sikring af vores fremtidige velfærd og miljø. Som konservativ er jeg meget optaget af, at vi skal kunne videregive et sundt og velfungerende samfund og en ren natur i balance til fremtidige generationer. Det skal blandt andet sikres ved en fremsynet dansk erhvervs- og skattepolitik, som bakker op om både store og små virksomheder og anerkender deres værdiskabende funktion for Danmark. Det er det private erhvervsliv der tjener pengene til vores velfærd.

Et trygt samfund for alle er ikke kun et spørgsmål om et stærkt politi og ikke mindst nærpoliti, men politiets og retssystemets indsats er et afgørende grundlag for vores tryghed i hverdagen. Jeg vil fortsat arbejde for udbredelsen af mere nærpoliti i fortsættelse af de initiativer der allerede er iværksat af vores dygtige justitsminister.

Tryghed er også, når vi tager ansvar for og hjælper hinanden. Det frivillige arbejde skal vi i høj grad bakke op om også i fremtiden.

Dannelse og uddannelse er med til at skabe tryghed og muligheder for alle i vores samfund. Med dannelsen kommer også bevidstheden om det nødvendige i at tage ansvar for sig selv og samfundet. Dannelsen skal ske i hjemmet men også i skolesystemet, hvor vi skal forsøge at få genoprettet respekten for lærergerningen og øge trivslen blandt børn, unge og personale. Når man trives, lærer man bedre og det faglige udbytte af undervisningen bliver større. Uddannelse er vigtig, fordi vi i Danmark først og fremmest skal leve af vores viden og forskning. Vi er et førende land på områder som f.eks. bioteknologi og grønne energiløsninger. Vi skal dog også gøre det klart for unge mennesker hvor vigtige de håndværksmæssige og mere erhvervsrettede uddannelser fortsat er. En tømrer har en ligeså vigtig funktion i samfundet som en forsker. Stoltheden ved at gennemføre en uddannelse og tilegne sig faglig viden må og skal være lige stor for alle.

Jeg glæder mig meget til det kommende arbejde som jeres lokale folketingskandidat og håber at møde og tale med rigtig mange mennesker frem mod det kommende folketingsvalg.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til mig på E-mailadressen: jesper@ckalundborg.dk

Jeg vil selvfølgelig også lægge opslag til information omkring mig og mine aktiviteter på Facebook, hvor I kan finde min profil og min politiske side under mit fulde navn – Jesper Wienmann Hansen.

De bedste hilsner

Jesper