Events

Den skjulte sygdom

Patientforeningen , bedre psykiatri havde torsdag valgmøde i Svebølle. Desværre var fremmødet ikke stort, hvilket ikke ændrede på, at debatten blandt politikere og tilhørere fik de store udfordringer, som familier har med et psykisk  sygt barn, frem i lyset.

Jeg må som kandidat til kommunevalget konstatere, at der ikke kun er udfordringer , men også plads til forbedringer.

Et psykisk sygt barn er en kæmpe opgave for en familie, næsten uoverskuelig, med to kampe, en på vegne af et psykisk sygt  barn , en anden kamp med eller mod systemet.

Jeg har dyb respekt for de familier, der magter at kæmpe kampen på vegne af deres barn. Ikke alle forældre  vinder kampen, men går ned med stress til følge.

I Kalundborg kommune var der i 2015  mere end 20% af de unge fra 12 år, der overvejede selvmord. Det ønsker man reduceret til 10%.

Det er chokerende tal uanset % størrelsen. Det skal der gøres mere ved, for barnet, for familien, for samfundet.


Ole Lauritzen


De mange spørgsmål

Som kandidat til det kommende kommunalvalg bombarderes man naturligt med mange forskellige spørgsmål, som dækker mange fagområder indenfor arbejdet i kommunalbestyrelsen. Derfor vil jeg her i kort punktform forsøge at fremlægge nogle af mine holdninger. 1) Til Susanne Ladefoged DN: Jeg vil give de borgerlige i Kalundborg en grønnere profil og holde borgmesteren og andre fast på de seneste udtalelser vedr. fredningen på Vesterlyng. 2) På folkeskoleområdet skal vi øge trivslen og fagligheden ved at give skoleledere og lærere mere frihed til selv at tilrettelægge arbejdet med skolen. Børnenes trivsel skal bl.a. øges ved mere og konstant fokus på vores lovpligtige mobbepolitikker. 3) Vi skal generelt have mere fokus på medarbejderinddragelse for alle kommunalt ansatte, når arbejdsopgaver og systemer diskuteres. 4) Vi skal øge støtten til lokalsamfundenes ildsjæle og øge fællesskabsfølelsen i hele kommunen. 5) Vi skal give vores ældre, der har behovet en ordentlig service. 6) Vi skal støtte små som store virksomheder, som jo alle skal skabe den velstand vi kan forvandle til velfærd. Jeg tager ansvar for mig selv og min familie men også gerne for andre mennesker i Kalundborg de næste 4 år.


Jesper W. Hansen


Lokal og nærværende – stem på de rigtige kompetencer.

I forbindelse med diverse artikler og læserbreve i både de trykte aviser og de sociale medier omkring politikernes fremmøde og aktive deltagelse i det daglige ”rugbrødsarbejde” i Byråd og diverse udvalg, vil jeg gerne komme med nogle generelle kommentarer og mine personlige holdninger til dette.

Fra mit perspektiv handler Kommunalvalget i Kalundborg kommune ikke så meget om, hvorvidt man er blå eller rød, men om at have de rigtige mennesker og kompetencer i Byrådet. Det handler primært om ledelse, økonomi, styring, inddragelse og udvikling af det lokale velfærdssamfund til gavn og glæde for hele Kalundborg kommune. 

Derudover handler det selvfølgelig om, at ”man passer sit arbejde”. Ikke kun ved fremmøde, men også ved at spille sin faglighed ind i udvalgsarbejdet og løbende være aktiv og bidrage til løsninger.


Baggrunden for og erfaringen med dette er, at jeg selv netop har afsluttet 3 ½ års byrådsarbejde i Faxe kommune, og i gennemsnit var arbejdsbelastningen på mindst 15 timer om ugen som byrådsmedlem, og med en fremmødeprocent på ca. 97 %.

Derudover har jeg mit faste arbejde på Professionshøjskolen Absalon, hvor jeg som lektor og konsulent underviser, udvikler og forsker, primært på bachelor- og diplomuddannelser inden for Politik og samfund, Ledelse, HR og Økonomi.

Jeg er således vant til at prioritere og passe både et almindeligt job og samtidig gøre en indsats for demokratiet og lokalsamfundet.

På den baggrund mener jeg, at jeg både jobmæssigt og politisk har kompetencerne og viljen til at gøre en positiv forskel i Kalundborg kommune, også med en høj mødeprocent, og meget gerne i et bredt samarbejde.


Mit fokus de næste 4 år vil primært være på følgende områder: Ældreplejen, demens, frivillighed, samskabelse, uddannelse og skole samt sund økonomi (gerne med skattenedsættelser), og et godt erhvervsliv. Alle disse områder er vigtige, for at Kalundborg fortsat kan udvikle sig og samtidig tiltrække nye borgere og virksomheder. Forsat god valgkamp til alle.


Peter Joensen


LÆSERBREVE